сряда, 11 май 2022 г.

Още за пламъците-близнаци

 


Въпрос. Имам един приятел. Ние сме много близки с него духовно, но също така не можем да бъдем заедно физически, поне нe в настоящия момент. Имам чувството, че и на енергетичното ниво сме едно цяло. Ако той се занимава с някакви енергийни практики, аз усещам всичко това. Каквото и да правя, не ме напуска чувството,  че не съществува нищо по-важно за мен в живота от това да бъде с него. Той е моята Радост и моята Тъга. Може ли да се види какво представяме ние двамата на енергийното ниво? Защо има такава силна връзка между нас?

Отговор. В междугалактическото пространство съществува определена  холографска същност, изпълнена от определена енергия, която има един светлинен състав, вълнова честота, светлинен спектър. Тази матрична същност проектира на Земята няколко много близки по вълновите си характеристики Елементи във вид на вълнови структури. Всички тези елементи са свързани помежду си чрез тези вълнови структури. Това при вас /на Земята/ се нарича Духовната връзка. Също така тази връзка съществува и с тази холограма. В този момент са известни 12 елемента, проявени от тази Същност, които са въплътени на Земята. Някои от тях са си тръгнали, някои от тях още не са дошли. Близо до вас няма други близки до вас елементи. Тези елементи, ако се разширят, могат да създадат абсолютна Духовна Същност.

Тези хора, ако се съберат заедно, могат да се научат да практикуват телекинеза, телепатия, те могат напълно да възпроизведат мислите един на друг, както и действията един на друг и за по-нататъшния им живот, проявен на Земята, ще им бъде достатъчно да се намират един до друг броени секунди, за да се доближат до пълната Хармонизация, за която става дума по-горе ( въпрос относно активация на кристалното тяло). Най-голямата трудност за осъществяването на такива действия на Земята се явява тези двама души да се срещнат. Но дори да се срещнат само 2 от Елементите, те имат по-голяма възможност за по-бързо развитие, отколкото когато са поотделно.

В. Т.е. на нас ни е необходимо да бъдем физически заедно?

О. Не е задължително. Както искате. Какво означава да бъдете "физически заедно"? Вие може да затворите очи и да се намирате в различни части от земното кълбо, но в същото време физически да сте заедно. Вие имате връзка на Духовно ниво! А относно това дали ще се държите за ръце или по някакъв друг начин – вие ще трябва да решите. В случая е по-важна връзката, която съществува помежду ви, изхождаща от Единната Матрична Същност / или Монадата – мое уточнение/.

В. Можеш ли да ми кажеш дали срещата ни беше целенасочена и дали имаме съвместна мисия /работа/ с този човек?

О. За един човек винаги съществува право на избор! Могат  да ви се предложат няколко варианта. Всъщност, уникалността на човешката Душа се състои в това, че тя има право на доброволен избор. И само от вас зависи колко ползи ще ви донесе избраният от вас път. Само вие сами можете да решите – по кой път да тръгнете. И още нещо, вие имате също така и право да сгрешите - човекът може да тръгне по един път, но, осъзнавайки в определен момент, че този път не е неговият, той може да избере друг. Само вие може да решите това.

В. Можете ли да видите какво се случва по времето на нашите ежедневни медитации? Имам чувството, че нашите енергия се обединяват и въздействат на хората.

О. Вие идвате от една Матрица, вие имате сходен спектър от вълни, сходна енергията, вие имате много близки по честота си вълнови характеристики. Затова в момент на вашата съвместна енергийна работа вие обединявате всички тези характеристики. И точно сега може би се питате дали си заслужава да продължавате да работите в посока обединяване на енергията ви в един канал като двойка, който ще се проявява на Земята, или пък да оставите нещата такива, каквито са били досега – това е без значение, защото въпреки всичко връзката помежду ви вече съществува, тя е много по-силна отколкото връзката между другите хора.

Вие самите трябва да си отговорите конкретно на въпроса: с цел по-добрата хармонизация на пространството дали да оставите отношенията помежду ви, както са били досега или много по-силно ще можете да въздействате върху заобикалящата ви действителност, ако се проявявате на Земята чрез единен енергиен поток в двойка. Това е вашата задача! Висшите сили нямат право да направят този Избор!

Откъс от друга публикация:

Това, което се случва сега с нас, се е случило, а вероятно, ще се случи с всеки, който е дошъл на Земята с цел развитие – точно в това измерение и в това еволюционно пространство.

Нашата ЗАДАЧА е да се събудим и да събудим по възможност по-голям брой от „своите“. Тази ЗАДАЧА съществува, съществувала е и е възможно да съществува винаги — това стои в основата на тази система, в която се намираме, смисълът на която е насочен към развитие и движение напред, с цел придобиване на опит.

Идвайки тук, ние се съгласяваме с условието да не можем да си спомним нищо относно истинската ни същност, практически се отказваме и от всичките ресурси, които се използват в другите измерения, които обитаваме изначално. Тази платформа /Земя/ е направена за това, че да могат играчите, които са дошли тук да придобия опит и да се научат да съществуват без обичайните за тях способности, с цел развитие.

При правилното изиграване на играта и при добро изпълнение на плана играчът получава бонус – „играчка“ във формата на откриване на един или друг канал, способности. Т.е. постепенно му се открива достъп до информацията, до която той е имал достъп при неземното му съществуване. Той започва да си спомня кой е той всъщност.

https://metaisskra.com/blog/bliznecovye-dushi-2/
Превод: Невена Богомилова

 

 


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ЕВОЛЮЦИОННОТО ХРАНЕНЕ

В настоящия преходен период за Земята, подготвяйки се за преминаване от 3-то към 4-то измерение, е необходимо ние хората да извършим наложит...