вторник, 23 юли 2013 г.

Корените на Йога


Първоначално нека определим йога в нейния широк и тесен смисъл. В тесен смисъл под йога ше разбираме класическата система на йога създадена от Патанжали, една от 6 философски школи на класическата епоха.
В широк смисъл йога е събирателно понятие за всички онези практически духовни системи и традиции в Индия, които развиват човешкото тяло, ум и дух. Онези системи, които се стремят методично да преобразуват съзнанието и човекът да достигне освобождение от ограниченостите на егоистичността и да слее своята индивидуална божественост с космическата. Това се все системи, които се интересуват от практическата страна на себеразвитието за разширяване на човешкия потенциал и лично преживяване на екстатични състояния, които разширяват човешкото съзнание.

В този смисъл йога се родее и с много системи извън рамките на индуизма – с тибетския будизъм на ваджраяна /тибетската йога/, с дзен-будизма – японската йога, с чан будизма – китайската йога. Всъщност тези системи имат общи корени в индийската древност – във ведийската и следведийската епоха на Упанишадите.

вторник, 16 юли 2013 г.

Йога и АюрведаAюрведичен масаж
Йога и Аюрведа са две тясно свързани духовни или свещени науки, чиито корени са във ведическата традиция на Индия. Аюрведа е ведическата наука за изцелението на тялото и ума. Йога е ведическата наука за самореализацията, която може да бъде постигната при условие, чe тялото и умът работят както трябва. Двете дисциплини са се развивали съвместно и винаги са били прилагани заедно. Затова тези, които се интересуват от едната, ще имат полза от изучаването и на другата. Обаче повечето книги за Йога, издавани на Запад, говорят малко за Аюрведа. И макар че всички аюрведични книги отделят място на своите страници за Йога, досега на Запад принципът посветен на взаимоотношенията между Йога и Аюрведа  не е достатъчно застъпен. И йога и аюрведа са нещо много повече от физкултура или лечебни системи за тялото, както сме склонни да ги виждаме днес, колкото и важни да са тези  аспекти. И класическата йога, и аюрведа разглеждат човека като цялост, която не се състои само от тяло, но и от ум и душа. И двете се грижат за всичките ни потребности – от физическото здраве и благополучие до разгръщането на нашето висше съзнание. Прана, жизнената сила е основната връзка между йога и аюрведа.

Йога и Аюрведа – и двете фундаментални холистични дисциплини. Тяхната пресечна точка е концепцията за телесната и психо-духовната цялостност. Йога се съсредоточава върху духовното единение чрез самотрансцендиране, достигащо връхната си точка в самореализация. Аюрведа се концентрира върху психотелесното единение чрез всеобхватни грижи за здравето, достигащи връхната си точка в готовност за самотрансцендиране и самореализация. 
Един от отличителните белези на Йога е равновесието и затова последователните на това древно изкуство и наука трябва да отделят подобаващо внимание и на тялото, и на ума. Понякога прекалено усърдните ентусиасти в Йога се стремят да практикуват медитация и да достигнат висши състояния на съзнанието извън физическото тяло, но тялото е основата за реализиране на просветлението. Ако не се грижим за тялото си, вероятно рано или късно ще бъдем победени от болестите. Помнете, ние всички имаме свои карми (чети: генетична програма и външни житейски ситуации), с които да се борим! Болестта се разглежда в Йога като една от пречките за успешно завършване на йогическия процес. Ако се съмнявате в това, опитайте се да медитирате със зъбобол или с болки в стомаха. Може и да го направите, разбира се, но това предполага значителни умения в концентрацията. Телесните неуравновесености лесно пораждат психически разстройства и обратно. Затова култивирането на силно, здраво тяло и обучаването на ума трябва да вървят ръка за ръка, като и двете в идеалния случай трябва да черпят силата си от желанието за самореализация.

В момента и Йога, и Аюрведа се радват на огромна популярност на Запад. Но те са също така и обект на значителни изкривявания.

Йога и Аюрведа са науки-сестри, които се са развивали заедно и взаимно са си влияли през цялата си история. Те са неразделна част от великата система на ведическото познание, което  казва че цялата вселена е Един Аз, както и че ключът към космичното знание се намира в нашите умове и сърца. Като ведически дисциплини Йога и Аюрведа работят съвместно, за да увеличат своите огромни благотворни ефекти на всички равнини. Те могат да бъдат обединени със свързани ведически или йогически науки – астрологията, архитектурата, музиката и езикознанието – за формиране на един още по-широк подход. Йога е първо и преди всичко наука за самореализацията (реализацията на Аза). Нейна грижа е дудуховната практика, изразяваща се предимно в медитация, да ни изведе отвъд страдането и невежеството на света. Тя ни учи как да преминем от нашата телесна и стеснена от егото самоличност към нашия безсмъртен Аз, който обитава в сърцата ни. Йога дава ключа към духовното развитие, което във ведическия смисъл е придобиване на знание за нашата истинска природа отвъд времето, пространството, смъртта и страданието. 

Свързващото звено между Йога и Аюрведа е прана, или жизнената сила. Йога е разумът на прана, търсеща по-висши еволюционни трансформации, докато Аюрведа е нейната лечебна сила, стремяща се да обедини в едно цялостния начин на живот. Заедно Йога и Аюрведа образуват всеобхватна система за самоконтрол и самоусъвършенстване, която може да преобрази от телесното до най-дълбокото духовно равнище, като ни дари с неимоверна жизненост и творчески сили на всички нива.

Знанието за психотелесните типове на Аюрведа е една от най-добре пазените тайни на Йога. Ако не успявате да напредвате много по  йогическия път, то е може би защото се движите по погрешното платно. Важно е да разберете към кой психотелесен тип спадате не само при избора на подходяща за вас диета или курс на медицинско лечение, но и когато се впускате в духовната практика. Всички платна на пътя са еднакво добри и пригодни, но вие трябва да имате подходящи габарити, които да съответстват на даденото платно, за да достигнете въобще до вашата крайна цел, а още повече – спокойно и безопасно.

Йога и Аюрведа курсове

Силата на Война е в неговата мекота

  В умението да приема и да прощава Да приема другите с техните недостатъци Такива, каквито са Защото е приел и е интегрирал собствената...