понеделник, 29 септември 2014 г.

Важно ли е да знаем санскритските наименования на асаните, когато изучаваме йога?
Когато практикувате за себе си, не е необходимо да знаете и помните всички имена на на асаните на санскрит, но е хубаво да имате разбиране за тях. Вземете например поза Кобра. На санскрит името е Бхуджнгасана и го превеждаме буквално като кобра. Но всъщност зад санскритското наименование се крие нещо повече – то е комбинация от „бху”, „джан”, „гата” и всяка от тези срички влияе на чакрите по определен начин. 

В миналото имената на асаните на санскрит са имали по-голямо значение в системата на йога. 
 
Бхуджангасана - поза кобра

Йогите са можели буквално да диагностицират проблем в даден човек и конкретна чакра.

Лошото храносмилане например се свързва с енергията на Манипура – това знаем и помним сега. Преди йогите усещали, че определена чакра е била повлияна от болест, от състояние на тялото или ума. След това предписвайки Бхуджангасана, са имали за цел да възвърнат баланса в някой от енергийните центрове.

Разбира се, с напредъка на науката, вече можем да подходим към болестта по друг начин и с друг вид наблюдение, но санскритските наименования са се запазили и до ден-днешен и се стремим да ги съхраним и за в бъдеще.
Нямам предвид да запазим превода на „чакра” като „колело” и „дхануш” (от дханурасана) като лък. Говоря за връзката с психичните центрове, с чакрите. Този процес е много прост. Имате нужда само от речник, в който да откриете коя мантра съответства на отделните чакри.

Във всяка книга, свързана с кундалини, може да намерите т.нар. биджа мантри, които са изписани на венчелистчетата от лотоса на чакрите. Когато казвате „бху”, „джан” и „га” те се свързват съответно с Анахата,  Манипура и Вишуддхи. И макар че санскрит е мъртъв език, ние все пак изучаваме и използваме тези понятия.

Тук в ашрама имаше един ученик – индиец, живеещ в Европа. Попитахме го какво прави в Европа, а той отвърна, че учел латински. Учудих се и го попитах защо точно латински и също дали знае други езици – френски, немски, италиански, испански. Той отговори: „Не, не, уча само латински.” А аз му казах: „Та латинският е мъртъв език и никой вече не го говори.” Мъжът отвърна: „Ами, да, ще ставам погребален агент и уча латински, за да мога да разговарям с мъртвите.”

Свами Ниранджанананда Сарасвати

Освобождаване от страданията
Веднъж Буда бил попитан от свой ученик защо винаги набляга толкова много на освобождаването от страданията, а не на духовното пробуждане и докосването до по-висша сила. Буда му казал да попита всеки дошъл за сатсанг ( разговор на духовни теми; среща с истината)  през този ден какво иска да чуе.
Човекът записал всички отговори  и се върнал при Буда. Рекъл му: „Беше прав, Учителю.  Малко от хората се интересуват от по-висшите сили и енергии. Повечето искат да се освободят от страданието. Копнеят да разрешат проблемите си, да се избавят от несгодите и мъките си.”

Така е от незапомнени времена, не само по времето на Буда. Именно това е основното търсене на човечеството. За да задоволи това търсене „Шива предава на Парвати  познанието, напътствията на йога”.
Целта на йога е свобода, освобождаване от страданията и всеки човек е способен да постигне това.


 Когато в живота на човек няма страдание, той може пълноценно да изпълнява ролята си в света – на глава на семейство, на карма йогин, на бхакт, на саннясин, на джнана йогин и пр. Това е въпрос на неговото лично решение.

Свами Ниранджанананда Сарасвати

сряда, 24 септември 2014 г.

Наваратри

Свами Ниранджанананда


Наваратри (деветте дни садхана) по традиция се отбелязва като празник ( фестивал). През този период, както митът разказва, Шакти (Дурга) надвива негативните демонични сили. Всъщност именно победата над злото е повод и тема на празника през всичките дни. Наваратри се отбелязва два пъти в годината – през април и през септември. 

За духовно търсещите хора празникът има специално значение, тъй като вярата и отдадеността  на последователите създава такава атмосфера, в която всяка форма на практика, или садхана, води пряко към развитие в духовен аспект. Историята, свързана с Наваратри, е изпълнена със символи.


В мита се разказва как демоничните сили придобивали все повече мощ и започнали да надделяват над божествените. Тогава всички божества (дева) се събрали и се помолили за избавление (мукти) от негативните енергии. Вътрешната сила на девите приела формата на Махашакти, чието име е Дурга, в множеството й проявления. Създадената от силата и качествата на девите, Дурга надвила злите сили.


Ние самите можем да почувстваме как в живота ни лошите качества и наклонности често надделяват над стаената в нас добрина. Тогава добрината може да се прояви, но тя бива опетнена от излъчената негативна енергия. Изразена под тази форма, добрината се превръща в егоистично качество. Пример за това е, че хората говорят за любов и състрадание, но тази любов не е универсално и еднакво при всички чувство. При някои тя е скрита зад егоистични и користни цели.


 Добрите качества често биват оцветени от гуните. Изглежда сякаш негативните характеристики надделяват във външния свят и това е така, защото проявения свят е резултат от външни процеси. Целият спектър на съществуването ни се захранва от взаимодействието с външния свят, състоящ се от форми, идеи, имена, предмети, поставени в ограниченията на време и пространство. Това затруднява нашето развитие и изразяването на положителните ни качества.


Човешкият живот притежава определени характеристики и природа, които се влияят от Пракрити, Мая и трите гуни. Пракрити ни кара да действаме по един начин, после Пуруша ни подтиква да действаме другояче. В Пракрити и Мая доминират гуните, а в Пуруша божествените, светли качества. Когато човек е ограничен от влиянието на Пракрити, под формата на копнежи, желания и стремеж към определен статут, тогава тези светли качества на Пуруша биват потиснати, защото в тяхната природа е заложено не взимането, а даването. Получава се конфликт между желанието да се вземе и това да се даде нещо, между личната мотивация и тази, която идва от вселената.


Ето в това се изразява противоборството между демоните и Шакти. Наричаме ги демони само за да определим по-ясно ограничената и негативна енергия на конкретни чувства, представи, желания и пр. Шакти, или Дурга, трансформиращата енергия, успява да пренасочи негативните проявления на съществуването и да ги поведе към позитивно развитие. В тази положителна еволюция се корени победата на Дурга. 

Трийсет и двете имена на Дурга представят трансформацията на съзнанието от негативното към възвишеното и непреходното. Те проследяват пътя на съзнанието, процеса, по който то се променя и придобива по-висша и фина форма.


Това е и причината за важността на Наваратри. През деветте дни практикуващите (садхака) се стремят да положат основите за промяна и развитие в духовен аспект. Те получават напътствия за това как и какво да практикуват, как да се самонаблюдават, какви правила да спазват. Тези практики се наричат Наваратри анущхана.


вторник, 23 септември 2014 г.

Пеенето на мантри

Пеенето на мантри не е религиозен акт 


В йога мантрите се асоциират с енергийните центрове на психичното тяло. Ако сте виждали изображения на чакрите, навярно сте забелязали, че всички са  като лотоси с различен брой венчелистчета. Лотосът символизира пробуждането и промяната в нивото на съзнание. На всяко венчелистче има изписан определен звук, който активира някой от многобройните канали, наречени нади. Надите не представляват нерви, а проводници на жизнената сила. 

Енергийните потоци събуждат неактивните центрове в ума и съзнанието. И науката е стигнала до заключението, че има подобни пасивни части. 

Една десета от мозъка е активна, а останалите девет десети са пасивни. Когато енергията се задвижи и настъпи пробуждане, тези части се активират и настъпва ново състояние на съзнанието.


Надите отговарят на определени вибрации, а всяка вибрация се характеризира с качество и честота. Мантрата, изписана на всяко лотосово листенце, резонира с тази вибрация и честота и по този начин бива активирана т.нат. прана шакти, жизнената енергия.

 Следователно съчетанието от звукове в йога, отделните срички, се използват именно за въздействие върху енергийните центрове на нашето тяло, за промяна на начина, по който се проявява енергията в тях.
 

Ефектът на мантрите може да бъде по-фин или по-силен в зависимост от това, как ги напявате. Ако пеете на висок глас, то вербалната честота, която се създава, неминуемо ще повлияе на надите. Ако повтаряте мантрата наум, въздействието ще бъде по-меко и фино. 

Ако пеете например мантрата Ом Намах Шивая под формата на киртан, то тя ще резонира в атмосферата наоколо и ще доведе до промяна на физическо и емоционално ниво. Навярно ще започнете неусетно да се поклащате в ритъма на киртана, а след известно време дори ще станете и да танцувате.
 

В мантрата Ом Намах Шивая, Ом е една част от мантрата. Според кундалини йога Ом се свързва с Аджна чакра. На, Ма, Ши и Ва също се свързват с определени чакри. Сричката Я в края на мантрата се свързва с Анахата чакра. Носи чувство на пълнота и удовлетвореност. Сричката Ва се свързва със Свадхищхана чакра, Ши – с Вишуддхи чакра, а На и Ма – с Манипура чакра.


Следователно когато използваме мантрата Ом Намах Шивая не означава, че пряко се прекланяме пред Шива, както много хора си превеждат буквално и така обвързват мантрата с конкретна религия.  

Ако се вгледаме в по-дълбинните аспекти на кундалини йога, ще разберем, че мантрата се свързва с енергийните центрове и пасивните части от ума и тялото ни, като задвижва жизнената сила през многобройните нади.

сряда, 17 септември 2014 г.

Хатха йога е подготовка за Раджа йогаЦветелина Русева - йога инстуктор

 Свами Ниранджан:


 Целта на хатха йога е да отвори каналите, в които се движи праничната енергия. Прочистването на т.нар. нади се осъществява с практикуването на по-динамични асани. Става и чрез различните мудри. Блокажите на енергийните центрове се отстраняват чрез бандхи.
  Само след усъвършенстването на практиката на хатха йога може да се премине към другото измерение – раджа йога. Така ще разберете, че след динамичната и включваща по-енергична активност хатха йога, раджа  йога се основава на осъзнаване, вглъбяване, релаксация, концентрация и медитация.

Цветелина Русева - йога инстуктор

 Затова първо усъвършенствайте хатха йога, отдайте се на силата и динамиката. 
 


Хатха йога се свързва с тялото, с физическото измерение на същността ни, а раджа йога борави с менталното измерение. 


Цветелина Русева - йога инстуктор

Взимайки предвид факта, че практикуващият има опит в хатха йога преди да пристъпи към раджа йога, Патанджали дефинира асана като статична поза, в която тялото се чувства удобно и е неподвижно.


Силата на Война е в неговата мекота

  В умението да приема и да прощава Да приема другите с техните недостатъци Такива, каквито са Защото е приел и е интегрирал собствената...