понеделник, 23 март 2015 г.

32 имена на Дурга

32 имена на Дурга


Дурга мантрата е много подходяща 

за условията, в които живеем днес. Ние сме в Кали Юга, време на огромни усилия и големи предизвикателства. Сега, когато трябва да посрещаме много трудности, както във външния свят, така и в психиката ни, борейки се за постигането на вътрешен мир и баланс и стремейки се да помогнем на другите, които също страдат, Дурга мантрата е най-силната и благодатна за нас. Деви Дурга е описана като същество от светлина. Тя символизира мощната майчина енергия въоръжена и готова да защити децата си. Силата и увереността, които чувстваме в присъствието на нашата майка е архетипно, дълбоко заложено в психиката ни изживяване. Ние се научаваме да стоим на собствените си крака, научаваме трудните уроци на живота и пазим зорко братята и сестрите си.

Когато призоваваме Космическата майка, семейството ни се разширява, а с това и възгледите ни за живота, както и осъзнаването ни за истински съществените неща дори отвъд живота и смъртта. Тази мантра засилва бронята, която носим в ежедневието си.  Помага да се справим с предизвикателствата и да научим трудните уроци.
 ДУРГА  ДВА  ТРИНШАННА  МАМАЛА

Ом, Дурга дургарти шамани дурга падвиниварини
Дурга маччедини дурга садхини дурга нашини
Дурга тоддхарини дурга нихантри дурга мапаха
Дурга магянада дурга дейтялока даванала
Дургама дургама лока дурга матма сварупини
Дурга маргапрада дурга мавидя дурга машрита
Дурга магяна санстана дурга мадхяна бхасини
Дурга моха дурга мага дурга мартха сварупини
Дурга масурасанхантри дурга маюддха дхарини
Дурга манги дурга мата дургамя дурга мешвари
Дурга бхима  дурга бхама дургабха дурга дарини


В интернет можете да намерите запис на мантрата:


Един вариант на метафоричен превод на мантрите е:

Тя е ДургаТя е Разрушител на злините

Тя може да ни предпази от ревностните, конфликтите на егото, кавгите,скъперничеството, враждите, борбите и т.н.

Тя може да премине през трудните ситуации

Тя може да постигне всички цели и тя също е Saadika

Тя може да разруши големи крепости, които иначе трудно биха били завладени

Тя може специално да помогне на потиснатите, оскърбените, слабите, болните,малтретирани хора

Тя може да брани дори най-голямото от царствата

Тя може да помогне в трудните пътища на живота

Тя притежава безмерно знание и е даваща знание

Тя може да разруши света на демоните

Тя може да овладее и най-големите огньове в джунглата

Тя трудно може да бъде достигната

Тя трудно може да бъде видяна

Тя трудно може да бъде склонена да живее в нашите сърца

Тя може да върви по и да завоюва всички много трудни пътища

Тя е почти невъзможно да бъде примамена /хипнотизирана/

Тя има много мистериозно присъствие

Тя може да разруши най-големия от всички дяволи и демони

Тя притежава /или държи/ много тежки и опасни оръжия и арсенали

Тя притежава много тайнствени и загадъчни части по цялото си тяло

Тя е мистична /трудно е да бъде разбрана/

Тя не може да бъде сразена или победена

Тя е забележителна Деви /жена/

Тя може да даде мокша – Освобождение  на всички

Тя освобождава от страданията

Тя е Дурга ма
 

ОБЩУВАНЕ С ДОВЕРИЕ

                             "Трениране на успешни родители"  или как да настаним доверието в общуването по между ни?! Д-р Татан...