вторник, 10 май 2022 г.

дуалност на енергиите на земята

 


Допълнение към главата 7. Дуалност на енергията и сексуална ориентация

Отличен сеанс на нов хипнотерапевт относно различни прояви на бинарния код в Мирозданието.

В: Вярно ли е твърдението, че за правилното съществуване в системата е необходима двойка?

О: Да. Енергиите са различни. Светлинната същност, избирайки си аспект на земно въплъщение, ограничава своите енергии с помощта на физическото тяло. В този момент това може да бъде или мъжко или женско тяло. За да преминете такъв опит, е необходимо да се заключите в пашкул, който ще пропуска само определени честоти, които ние разбираме като честоти на мъжка енергия или съответно на женска енергия.

Например, въплъщавайки се като дърво, като цяло тече една честота от енергия - дървото работи с нея в продължение на целия си земен живот,  след това, изчерпвайки запасите от енергия, то изсъхва биологически и напуска своето физическо тяло. Но за да живее, не му трябва друга същност. Основната му задача е да насочва земната енергия към космоса, а космическата — към земята. Не е необходима двойка за изпълнение на тези задачи. От човешка гледна точка това е т.нар. статично въплъщение.

За въплъщение от по-висока честота е необходимо разделение на съставляващите я енергии, за да се избегне статичността и за да се внесе динамика в процесите на размяна на енергиите. Поради тази причина безполовата светлинна същност помества себе си в скафандър, от който се излъчва или енергия на женското начало или енергия на мъжкото начало, за да създаде динамичния процес на взаимното притегляне на женското начало към мъжкото начало.

По същия начин протичат и процесите, свързани с размножаването. Когато две тела от противоположен пол си взаимодействат биологически, те могат да създадат капсула, в който се проектира вниманието на светлинните същности. Това се разбира като вселяване на душите.
Така две същности, преживявайки опит на взаимодействие един с друг, създават пашкул за идването на други същности.

В зависимост от характеристиките на създадения пашкул и от неговото бъдещо обкръжение, душата си избира подходящ пашкул и се проектира в него, за да се потопи в земното въплъщение /игра/…

Дополнение к главе 7. Дуальность энергий и сексуальная ориентация 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ОБЩУВАНЕ С ДОВЕРИЕ

                             "Трениране на успешни родители"  или как да настаним доверието в общуването по между ни?! Д-р Татан...