Каква е разликата между непривързаността и безразличието?
Безразличието е липса на грижа, на загриженост, на съчувствие, на участие. А да сте непривързани означава да не сте обсебени от своите привързаности и притежания. Когато подхождаме контролирано и осъзнато към своите чувства и емоционални връзки, това е непривързаност, а когато не успяваме да ги управляваме, тогава се създават привързаностите.

Привързаността е следствие от отъждествяване с егото, с желанието и с очакванията. Непривързаността се изразява в наблюдаването на това идентифициране и контролиране на резултатите, като се стремим да не се поддаваме на силата на идентификацията.

В привързаността има грижа, съчувствие, желание и необходимост да притежаваме, да бъдем доволни и щастливи. В непривързаността всички тези неща се запазват, но разликата е там, че я има и способността да се справим с последствията, с резултатите от привързването и ние не сме обсебени от обекта или източника на привързаността.

Свами Ниранджанананда Сарасвати

Няма коментари:

Публикуване на коментар