Целта на йога е положителната нагласа в живота
Ако пред вас има две купчини – една от злато, а друга от пръст – коя ще изберете?
По всяка вероятност златната. А представете си, че има една купчина, в която златото и пръстта са смесени. Как ще постъпите? Ще се опитате да ги разделите и да вземете само златото? Можете ли да направите същото и със себе си?

Личността е съвкупност от злато и боклуци. Много често хората се влияят единствено от мръсотията и пренебрегват наличието на злато. Това се получава, защото макар е имаме толкова много за даване, за получаване, толкова ценни положителни качества, ние се идентифицираме с негативното.                                                                                           


Необходимо е да можем да отделим положителното от отрицателното, да се придържаме към твърдението, че „целта на йога е положителната нагласа в живота”.
Именно това трябва да бъде нашият стремеж, целта на живота. Що се отнася до индивидуалното развитие и възприятие, осъзнаването трябва да бъде задълбочено до такава степен и по начин, че да виждаме както негативното, мръсното, калното, така и позитивното, красивото и чистото. 


Необходимо е да се опитаме да отхвърлим негативизма и да се придържаме към позитивната страна. Това не е просто въпрос на умствена, интелектуална нагласа, а отношение, което трябва да попие във всички аспекти на живота.


Свами Ниранджанананда Сарасвати

Няма коментари:

Публикуване на коментар