Освобождаване от страданията
Веднъж Буда бил попитан от свой ученик защо винаги набляга толкова много на освобождаването от страданията, а не на духовното пробуждане и докосването до по-висша сила. Буда му казал да попита всеки дошъл за сатсанг ( разговор на духовни теми; среща с истината)  през този ден какво иска да чуе.
Човекът записал всички отговори  и се върнал при Буда. Рекъл му: „Беше прав, Учителю.  Малко от хората се интересуват от по-висшите сили и енергии. Повечето искат да се освободят от страданието. Копнеят да разрешат проблемите си, да се избавят от несгодите и мъките си.”

Така е от незапомнени времена, не само по времето на Буда. Именно това е основното търсене на човечеството. За да задоволи това търсене „Шива предава на Парвати  познанието, напътствията на йога”.
Целта на йога е свобода, освобождаване от страданията и всеки човек е способен да постигне това.


 Когато в живота на човек няма страдание, той може пълноценно да изпълнява ролята си в света – на глава на семейство, на карма йогин, на бхакт, на саннясин, на джнана йогин и пр. Това е въпрос на неговото лично решение.

Свами Ниранджанананда Сарасвати

Няма коментари:

Публикуване на коментар