Наваратри

Свами Ниранджанананда


Наваратри (деветте дни садхана) по традиция се отбелязва като празник ( фестивал). През този период, както митът разказва, Шакти (Дурга) надвива негативните демонични сили. Всъщност именно победата над злото е повод и тема на празника през всичките дни. Наваратри се отбелязва два пъти в годината – през април и през септември. 

За духовно търсещите хора празникът има специално значение, тъй като вярата и отдадеността  на последователите създава такава атмосфера, в която всяка форма на практика, или садхана, води пряко към развитие в духовен аспект. Историята, свързана с Наваратри, е изпълнена със символи.


В мита се разказва как демоничните сили придобивали все повече мощ и започнали да надделяват над божествените. Тогава всички божества (дева) се събрали и се помолили за избавление (мукти) от негативните енергии. Вътрешната сила на девите приела формата на Махашакти, чието име е Дурга, в множеството й проявления. Създадената от силата и качествата на девите, Дурга надвила злите сили.


Ние самите можем да почувстваме как в живота ни лошите качества и наклонности често надделяват над стаената в нас добрина. Тогава добрината може да се прояви, но тя бива опетнена от излъчената негативна енергия. Изразена под тази форма, добрината се превръща в егоистично качество. Пример за това е, че хората говорят за любов и състрадание, но тази любов не е универсално и еднакво при всички чувство. При някои тя е скрита зад егоистични и користни цели.


 Добрите качества често биват оцветени от гуните. Изглежда сякаш негативните характеристики надделяват във външния свят и това е така, защото проявения свят е резултат от външни процеси. Целият спектър на съществуването ни се захранва от взаимодействието с външния свят, състоящ се от форми, идеи, имена, предмети, поставени в ограниченията на време и пространство. Това затруднява нашето развитие и изразяването на положителните ни качества.


Човешкият живот притежава определени характеристики и природа, които се влияят от Пракрити, Мая и трите гуни. Пракрити ни кара да действаме по един начин, после Пуруша ни подтиква да действаме другояче. В Пракрити и Мая доминират гуните, а в Пуруша божествените, светли качества. Когато човек е ограничен от влиянието на Пракрити, под формата на копнежи, желания и стремеж към определен статут, тогава тези светли качества на Пуруша биват потиснати, защото в тяхната природа е заложено не взимането, а даването. Получава се конфликт между желанието да се вземе и това да се даде нещо, между личната мотивация и тази, която идва от вселената.


Ето в това се изразява противоборството между демоните и Шакти. Наричаме ги демони само за да определим по-ясно ограничената и негативна енергия на конкретни чувства, представи, желания и пр. Шакти, или Дурга, трансформиращата енергия, успява да пренасочи негативните проявления на съществуването и да ги поведе към позитивно развитие. В тази положителна еволюция се корени победата на Дурга. 

Трийсет и двете имена на Дурга представят трансформацията на съзнанието от негативното към възвишеното и непреходното. Те проследяват пътя на съзнанието, процеса, по който то се променя и придобива по-висша и фина форма.


Това е и причината за важността на Наваратри. През деветте дни практикуващите (садхака) се стремят да положат основите за промяна и развитие в духовен аспект. Те получават напътствия за това как и какво да практикуват, как да се самонаблюдават, какви правила да спазват. Тези практики се наричат Наваратри анущхана.


Няма коментари:

Публикуване на коментар