вторник, 23 юли 2013 г.

Корените на Йога


Първоначално нека определим йога в нейния широк и тесен смисъл. В тесен смисъл под йога ше разбираме класическата система на йога създадена от Патанжали, една от 6 философски школи на класическата епоха.
В широк смисъл йога е събирателно понятие за всички онези практически духовни системи и традиции в Индия, които развиват човешкото тяло, ум и дух. Онези системи, които се стремят методично да преобразуват съзнанието и човекът да достигне освобождение от ограниченостите на егоистичността и да слее своята индивидуална божественост с космическата. Това се все системи, които се интересуват от практическата страна на себеразвитието за разширяване на човешкия потенциал и лично преживяване на екстатични състояния, които разширяват човешкото съзнание.

В този смисъл йога се родее и с много системи извън рамките на индуизма – с тибетския будизъм на ваджраяна /тибетската йога/, с дзен-будизма – японската йога, с чан будизма – китайската йога. Всъщност тези системи имат общи корени в индийската древност – във ведийската и следведийската епоха на Упанишадите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Прошка - Групово Тета лечение с Роксана Бънацяну

  Здравейте скъпи приятели! На 14 март е Сирни заговезни и според Християнската Православна Традиция отбелязваме  Прошка . Цялата седмица см...