Изчистване на подсъзнанието от зловредни модели

Искам да споделя нещо с хората, които се занимават с някаква форма на енергийна психология, т.е. с изчистването от самото енергийно поле (подсъзнанието) на зловредни модели.
Открих, че вместо да се изчистват ПРОЯВИТЕ на даден зловреден модел от определени точки във време-пространството (т.е. от конкретни случки, от конкретни взаимодействия с другите в миналото или настоящето), може да се изчисти с
амия КОРЕН на зловредния модел и с това да се „развържат” и всички негови проявления по цялата времева линия. 


Примерно, вместо човек да се опитва да освободи чувството на обида към всеки отделен човек, към когото е изпитал това чувство, или от всяка ситуация, в която е изпитал обида, може да зададе команда за изчистване директно на обидчивостта (склонността към изпитване на обида). 


Ако направите това и след това направите проверка дали у вас все още има подсъзнателна обида към човек, по взаимоотношенията с когото все още не сте работили по линия на обидата към него, ще установите, че вече не изпитвате обида и към него. 


По същия начин може да се изчисти директно „прекомерната чувствителност” (която не е позитивно качество – нека не се заблуждаваме), „обвинителността” (склонността да се търси вина в другите за чувствата, които ние изпитваме), „черногледството” (склонността да се фокусираме преобладаващо върху неприятните страни на живота, с последваща загуба на способността да изпитваме радост и наслада и благодарност) и т.н.

Така де, явно е възможно да се работи по-мащабно и ефективно и така да се пести време и да се постига по-бързо освобождение.


Мария Казакова
https://www.facebook.com/maria.kazakova.888?__tn__=%2CdC-RH-R-R&eid=ARBM8eaNP3XZ64Hh-PNbP2_4G59D_2ixFZGDOdlSxVmeDqxUlQlj2b_IxoEKHl5Li7z9zkK0J4aC7tvQ&hc_ref=ARTMa5g_qQjEA9NcE45uTG3-U0YpZrBQTU78d9_nBLwLAagMhpPpkvw3Odwr1asKa5s&fref=nf


Споделете това вдъхновение ако ви е харесало.
Имате възможност да се посетите  INside йога студио
 за Йога курсове, йога терапиия или индивидуални занимания

Няма коментари:

Публикуване на коментар