Махамритюнджая мантра
Комбинацията от звуци във всяка мантра създава специфична вибрация в тялото. Нашето тяло има вибрационно измерение. Всички клетки и атоми вибрират в хармония помежду си. Моментът, в който тази хармония е нарушена на вибрационно ниво, настъпва разрушаване на тялото и започваме да умираме. Вибрациите са видимите симптоми на жизнената сила.
Символично тези вибрации са представени в различните чакри или психични центрове. Когато използваме комбинация от мантри или звукови срички, ние активираме потенциала на вибрациите, присъщи на тялото.


Силните срички в Махамритюнджая мантра – „Траямбакам яджамахе...“ създават вибрация, която според традицията, премахва тамаса или инертността, бездействието, тази статична природа, в която няма никакво вдъхновение и мотивация. Практикувайки йога, човек става по-осъзнат за енергийното поле - пранамая коша. Болестта според йогийската теория, идва, когато тялото изгуби радостта си и желанието за живот, така че Махамритюнджая мантра чрез пренареждане на честотите и вибрациите в нас, стимулира здравето и оздравителния процес.


Всяка сутрин, когато пеем Махамритюнджая мантра 11 пъти, звуковите вибрации и честоти активират соларния плексус -  манипура чакра и отслабената пранична енергия в отделните части на тялото се засилва отново. Веднъж обновени, отслабените енергии започват да работят за освобождаване и облекчаване от дисбалансите и болестите на физиологичната структура. Ето защо Махамритюнджая мантра е позната от незапомнени времена като мантрата, която пробужда прана шакти или жизнената сила и чрез която се постига здраве. Това е оздравителна мантра.По време на празника Сита Калиянам през 1998 година, Шри Свами Сатиянанда препоръча Махамритюнджая мантра и Гаятри мантра на всеки. Той каза: „ Аз ви гарантирам, че ако ги практикувате със сериозно намерение, воля, чистота на сърцето и отношението, няма да има съмнение, че здравето и лечебния ефект ще са налице за вас и за другите.“

Парамаханса Ниранджанананда  Сарасвати
Превод - Верияна Божилова 

Няма коментари:

Публикуване на коментар